Městská knihovna Nejdek

Akce

 
 
AKCE 2017


ČERVENEC - SRPEN


V letních měsících je upravena půjčovní doba knihovny (půjčovní doba).

PRÁZDNINOVÉ DÍLNY 

Každé pondělí od 17.7. budou probíhat v dětském oddělení knihovny prázdninové dílny. Více informací najdete na plakátku v sekci Aktuálně.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
V dětském oddělení čekají na děti různé stolní a karetní hry, pexesa, pastelky a čisté papíry, takže si děti mohou přijít nejen vybrat a vypůjčit knihy, ale také zde příjemně strávit volný čas. Každé pondělí se budou konat malé výtvarné dílny, při kterých budou děti např. malovat na rolavské kameny nebo tvořit výrobky z různých materiálů. Podrobnosti programu budou zveřejněny na plakátcích v knihovně a v infocentru a na webu knihovny.
VÝSTAVY
V čítárně knihovny v Galerii@ bude během letních měsíců pokračovat výstava fotografií Blanky Šprocové  OkaMžik a ve výlohách knihovny výtvarné práce dětí zájmového kroužku z Domu dětí a mládeže při ZŠ Nejdek.
KNIHOBUDKA
V plánu naší knihovny je kromě standardních služeb čtenářům co nejvíce zpříjemnit volné chvíle dobrou knihou. Proto jsme pro naše čtenáře na léto připravily novinku, letní sezónu a koupání na Lesíku jim chceme zpříjemnit i čtením. Knihy, které dosloužily a mohou ještě zabavit čtenáře, najdete v naší nové knihobudce, která bude během července instalována na pláži v Lesíku. Knihu si budete moci půjčit, vzít domů nebo můžete do knihobudky odložit svoji vlastní. Věříme, že vás naše miniknihovna potěší a v místě letního odpočinku vydrží dlouho.
V přízemí knihovny si opět můžete vybrat a za symbolickou cenu 10,- Kč zakoupit knihy, které byly vyřazeny z knihovního fondu.
REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU
Podle knihovního zákona mají knihovny za povinnost provádět pravidelné revize knihovního fondu. Knihovna naší velikosti musí tuto revizi provádět každých pět let. Proto bude knihovna na přelomu srpna a září uzavřena, aby se revize mohla uskutečnit. Přijďte si proto včas vypůjčit knihy a časopisy.
ČERVEN
A co nás čeká v červnu?
Na pobočce knihovny proběhnou besedy s žáky 1. – 3. tříd k projektu Okno do Severní Ameriky.
V čítárně knihovny se ve čtvrtek 1. června uskuteční již tradiční finálové kolo čtenářské soutěže pro 1. stupeň ZŠ nám. Karla IV.
Novinky v knihovně
Jak si jistě již mnozí čtenáři i návštěvníci knihovny všimli, má knihovna od května novou fasádu, která možná přiláká do knihovny i nové čtenáře.
Další novinkou v knihovně je volné připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.


KVĚTEN

Po skončení velikonočních besed jsme se s velkým úsilím pustili do úkolu, který nás letos čeká. Je to soutěž pro dětské čtenáře z knihoven celého našeho regionu – Hry bez hranic, aneb, knihovnice dětem. Organizátorem těchto her je pro letošní rok  právě Městská knihovna v Nejdku. Tento projekt je nejvýraznějším počinem tzv. Klubka (Klub dětských knihoven v Karlovarském kraji) . Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Cílem projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace. Této akce se účastní vždy kolem 15ti knihoven.

Každý ročník se koná v jiném městě či obci Karlovarského kraje. Hlavním pořadatelem je právě SKIP. Soutěžícími jsou družstva složená ze čtyř dětských čtenářů a knihovnice. Témata jednotlivých ročníků jsou vždy přizpůsobena místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce.

Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od knihovnických dovedností, jako je vyhledávání informací, organizace knihovního fondu, přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti.

Pro hry v Nejdku jsme vybrali lokalitu, která je pro svoji atraktivnost a historický význam pro takovéto soutěžení jako stvořená - Křížovou cestu. Děti budou své úkoly plnit kolem kapliček a celou cestu tak obejdou a poznají.

Soutěž se koná v sobotu 20. května na  téma „Setkání národů“ a přivítáme soutěžní kolektivy z 15ti knihoven našeho regionu. Celé klání začne v 9.30  na prostravnství vedle kostela slavnostním představením družstev, poté se děti rozběhnou plnit jednotlivé úkoly,  předpokládaný konec bude v 15 hodin. Na závěr proběhne slavnostní vyhodnocení s předáváním cen.

Kromě příprav soutěže jsme koncem dubna  vybrali družstvo dětí, které bude letos reprezentovat naší knihovnu.

 

V květnu budou ve výlohách knihovny vystaveny výtvarné práce dětí z výtvarného kroužku ZŠ Karlovarská.

DUBEN
 
V dětském oddělení začnou ve středu 15. Dubna besedy na téma Velikonoce spojené s vyráběním velikonočních dekorací. Knihovnu tak postupně navštíví děti ze 4. A 5. Tříd ZŠ nám. Karla IV. a děti ze Základní školy v Perninku, které si poslechnou vyprávění o Velikonočních svátcích, velikonoční pohádky a koledy, a poté si všechny vyrobí drobné velikonoční dekorace.

Pro žáky 6. a 7. Tříd obou základních škol jsme připravili v rámci našeho cestopisného projektu v pátek 21.4. 2017 besedu s cestovatelem Petrem Nazarovem, který je seznámí s jihozápadem USA.

BŘEZEN

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

 
Tato tradiční akce se po několika letech, kdy dostaly přednost informační technologie, opět věnuje především knihám a čtenářům . Pro děti budou připraveny různé testy a kvizy, které prověří jejich nejen knihovnické, ale také všeobecné znalosti. Jako obvykle si také čtenáři a návštěvníci mohou zakoupit knihy a časopisy vyřazené z fondu knihovny, ale hlavně si vypůjčit některou z nových knih, které knihovna pravidelně dokupuje a zařazuje do fondu. V loňském roce bylo zakoupeno 900 titulů nových knih pro děti i dospělé – romány pro ženy, detektivní příběhy, thrillery i naučné knihy z různých oborů a dětské pohádkové knihy, příběhy pro dívky či chlapce a také dětské naučné encyklopedie. Všechny novinky jsou postupně zapisovány a zařazovány a informace nejen o nových knihách čtenáři najdou na webu knihovny v on-line katalogu. Jeho prostřednictvím je také možné si knihu zarezervovat, takže při návštěvě knihovny už je kniha pro čtenáře připravena.
 
V čítárně je možné si vypůjčit z 50 titulů časopisů z různých oborů – např. cestovatelské časopisy Koktejl. Lidé a země nebo National Geographic, časopisy různého zaměření – např. o bydlení – Domov, Bydlení, Dům a zahrada nebo týdeníky Reflex, Instinkt, Květy, Vlasta, Týden a mnohé další. Nově knihovna odebírá časopis Venkov a styl , D-test pro spotřebitele a Dekor . Z denního tisku je čtenářům v čítárně k dispozici Karlovarský deník. K vypůjčení je také regionální měsíčník Krušnohorský Erzgebirge Luft. Děti mají k dispozici oblíbené tituly komiksových časopisů – Čtyřlístek, Kačer Donald a Tom a Jerry.

OKNO DO SEVERNÍ AMERIKY
 
Na měsíce březen a duben jsme připravili již pátý ročník projektu, který se každý rok věnuje jinému kontinentu. Tentokrát to bude Okno do severní Ameriky. Návštěvníci knihovny se opět mohou těšit na fotografie a vyprávění o této části světa, cestovatelské besedy a další doprovodné akce, které plánujeme v průběhu celého roku. Jižní Amerikou jsme projížděli už v roce 2015 a v tomto roce pokračujeme severní částí. Projekt bude zahájen v Galerii@ výstavou výtvarných a literárních prací soutěže Jak vidím severní Ameriku, kterou jsme tradičně vyhlásili pro děti z nejdeckých škol, a fotografií cestovatelů a dobrodruhů z Nejdku, kteří tuto část Ameriky navštívili. Výstava fotografií má název Jak jsem poznal jiný svět. Výstavy budou přístupné návštěvníkům od čtvrtka 9.3. a bude je možno shlédnout do konce dubna 2017.
 
Ve čtvrtek 30. března proběhne v knihovně slavnostní předání cen vítězům výtvarné a literární soutěže. Doprovodným programem bude malý jazzový koncert žáků ZUŠ v Nejdku. Žáci II. stupně obou základních škol si v dubnu vyslechnou jistě poutavé vyprávění cestovatele  Petra Nazarova s názvem Jihozápad USA.
Po celou dobu projektu budou v knihovně vystaveny knihy o severní Americe.
O dalších akcích vás budeme průběžně informovat prostřednictvím novin, plakátů a našich webových stránek.
 
EVA HRUŠKOVÁ A JAN PŘEUČIL - pro žáky 4. a 5. tříd je na středu 15.3. 2017 připraveno loutkové divadelní představení na téma Pražské pověsti

ÚNOR
 
Galerie @ - výstava Ludmila Lang – Obrazy.
 
Přednáška -  ve středu 15.2. 2017 od 17 hodin se uskuteční přednáška na téma Život s vášní a čokoládou. Bude se věnovat sladkému potěšení, léku, příteli …. zkrátka čokoládě, jejímu původu, historii, výrobě a blahodárných účincích. Průvodcem po světě čokolády nás provede Ing. Marcela Krčálová z Trutnova. Můžeme se těšit na degustaci jedinečných čokolád Jordi´s.
 
Výtvarná dílna – na středu 8.2. 2017 jsme pro děti připravili výtvarnou dílnu na téma Valentýnky, kde si děti mohou vyrobit valentýnský dáreček.
 
Besedy – v průběhu zimy a jara proběhnou v knihovně besedy s dětmi ze základních škol.
 

LEDEN  

 

V dětském oddělení začnou ve středu 15. Dubna besedy na téma Velikonoce spojené s vyráběním velikonočních dekorací. Knihovnu tak postupně navštíví děti ze 4. A 5. Tříd ZŠ nám. Karla IV. a děti ze Základní školy v Perninku, které si poslechnou vyprávění o Velikonočních svátcích, velikonoční pohádky a koledy, a poté si všechny vyrobí drobné velikonoční dekorace.
Pro žáky 6. a 7. Tříd obou základních škol jsme připravili v rámci našeho cestopisného projektu v pátek 21.4. 2017 besedu s cestovatelem Petrem Nazarovem, který je seznámí s jihozápadem USA.
DUBEN


INFORMACE Z KNIHOVNY

 

Knihovna se zapojila do přípravy oslav rozhledny Pajndl. Rozhledna oslaví letos dne 1. září  120 let od svého vzniku. Pro tuto příležitost jsme vyhlásili pro žáky nejdeckých školek a škol v Nejdku výtvarnou soutěž. Ze soutěžních prací bude uspořádána výstava a při slavnostní vernisáži v pátek 1.9. budou vítězům předány ceny.

 

 

 

  
Galerie@ - v pátek 13. ledna v 17.00 hodin BUDE vernisáľí zahájena výstava obrazů Ludmily Lang. Výstava nese prostý název – Obrazy. Paní Ludmila Lang je rodačkou z Karlových Varů. Narodila se jako mladší dcera otce Drahoslava Kukačky a matky Ludmily Kukačkové roz. Lang. V Nejdku ľila do roku 1983. V Karlových Varech vystudovala večerní střední ekonomickou školu a pracovala v administrativě PČP. V roce 1983 se se synem vystěhovala do NSR.  V Heidelbergu pak pracovala u finančního úřadu a vystudovala dálkově Univerzitu v Hagenu obor ekonomiku. Od roku 1995 začíná její výtvarná dráha. Nyní často pobývá v Nejdku, její rodina ale nadále bydlí v Heidelbergu, kam pravidelně dojíľdí a stará se o svou matku a nemocného bratra.
Svojí uměleckou činností chce Ludmila Lang zachytit pro všechny lidi část krásy přírody a odhalit její převelikou působivost těm, kteří by šli bez povšimnutí dál, nebo» umění spojené s jednoduchou krásou přírody potěší člověka v jeho srdci. Výraz jejích obrazů je pro ni velice důleľitý, nebo» je to část její umělecké duše. Také kaľdý obraz zůstane navľdy s ní, nebo» kaľdý má svou historku.

I na letošní rok připravujeme mnoho akcí nejen pro děti - besedy, výtvarné dílny a soutěľe, o jejichľ konání se můľete dozvědět z plakátů v knihovně a v infocentru nebo na webových stránkách knihovny. Zde si můľete prohlédnout i fotogalerii z akcí, které knihovna pořádá.
 
AKCE 2016
PROSINEC
Naše krásná ulice – pod tímto názvem proběhne výstava fotografií zahrad v Komenského ulici manželů Jany a Petra Kemrových, na kterou jsou všichni srdečně zváni. Návštěvníci mohou vidět, jak se v této ulici žije a jak se lidé starají o své domy a zahrady. Fotografie budou instalovány ve výlohách knihovny od 9. prosince do konce února 2017.
 
Vánoční jarmark – výtvarná soutěž u školy,výstavy, ukázky paličkování a křest knihy v knihovně
Při příležľitosti Krušnohorského vánočního jarmarku připravila knihovna jako každoročně výtvarnou soutěž pro děti ze škol a školek a organizací, které pracují s dětmi, letos s názvem Vánoční stromečky pro Nejdek. Děti tentokrát budou vyrábět vánoční dekorace a ozdoby na stromečky.  Výstava stromečků proběhne na prostranství před ZŠ Nám. Karla IV., kde se bude Krušnohorský jarmark konat. A protože jde o soutěž, budou se stromečky hodnotit veřejně. Vyhlášení toho nejkrásnějšího proběhne v rámci jarmarečního programu v 16 hodin na prostranství před ZŠ Nám. Karla IV. Stromečky pak budou vystaveny do konce roku v prostorách malého hřiště vedle ZŠ Nám., naproti Policii ČR.
V čítárně knihovny budou pokračovat dvě milé výstavy, které si nesmíte nechat ujít - výstava Krajkované zvonění, která bude o jarmareční sobotě doplněna o Vánoční paličkování s charitativním prodejem paličkovaných krajek pro sdružení Dětská radost. Jedná se o interaktivní akci, kdy si můžou paličkování vyzkoušet i sami návštěvníci. S paličkováním se nám předvedou paličkářky sdružení v Nejdku a také žákyně, které návštěvují kroužek paličkování při ZŠ Nám., pod vedením Báry Částkové a Dáši Málkové.
Zároveň bude také v Galerii @ probíhat výstava s názvem Vyšívané obrazy,  kterou nám s ochotou nabídla a zapůjčila paní Marie Soukopová a Marta Baníková z Kraslic.
 
Ve 14 hodin proběhne v čítárně křest vzpomínkové knihy s názvem „Mužľ ze Svitav v Nejdku“, kterou vydal z.s. JoN – Jde o Nejdek.
 
Knihovna bude na jarmareční sobotu zpřístupněna od 10 hodin.
 
Adventní koncert  – na úterý 6.12. 2016 v 19 hodin v kinosále v Nejdku je pro veřejnost připraven adventní koncert. Vrací se k nám studentský pěvecký sbor Gybon z Hradce Králové, pod vedením Mgr. Jaromíra Schejbala a zpříjemní nám předvánoční atmosféru.   
 
Besedy a vyrábění - před vánočními svátky jsou připraveny besedy a dílničky pro 2. a 3. třídy ZŠ Nám. Karla IV., na kterých si budeme povídat o tradicích Vánoc a vyrábět vánoční dekorace.
 
 
LISTOPAD
Vernisáž výstavy Vyšívané obrazy a Krajkované zvonění
V pátek 11.11. od 17 hodin do naší Galerie @ zveme všechny návštěvníky na vernisáž výstav Vyšívané obrazy a Krajkované zvonění. Krásné vyšívané obrazy nám zapůjčila jednak jejich autorka Marie Soukopová  z Kraslic, která se této činnosti věnuje více než 20 let a vyšívání se stalo její velkou láskou. Několik obrazů nám zapůjčila Marta Baníková, také z Kraslic. Tyto obrazy vyšívala před lety s láskou její maminka, která se stala učitelkou Marie. Výstava je propojena s výstavou paličkované krajky, kterou nám zapůjčily tradičně paličkářky spolku Krušnohorská krajka a jako téma v předvánočním čase zvolily zvonečky. Výstavy budou v galerii ke shlédnutí do konce roku 2016.
 
Recitál Vladivojny La Chia
Ve středu 16.11. 2016 můžete navštívit v knihovně recitál zpěvačky a spisovatelky Vladivojny La Chia. Vladivojna je výrazná osobnost české hudební scény, je vyhledávaná zpěvačka, autorka divadelní a filmové hudby. Za film Nevinnost Jana Hřebejka byla nominována v kategorii nejlepší hudba na ceny české kritiky a na cenu Českého lva. Zkomponovala hudbu pro mnoho divadelních her a dokumentárních filmů. V Českém rozhlase má vlastní pořad Čajovna, který moderuje od roku 2005. V současnosti vystupuje mimo jiné se svou metalovou kapelou VLADIVOJNA.
 
 
ŘÍJEN
GALERIE @
 
Ve čtvrtek dne 8. září 2016 byla v Galerii@, zahájena výstava fotografií , která nese název Kouzlo světla a barev. Autorkou výstavy je paní Irena Hejtmánková, která své fotografie vystavuje v Nejdku již podruhé. Výstava potrvá do konce října.
TÝDEN KNIHOVEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V NEJDKU
Ve dnech 3. – 7.10. 2016 bude probíhat v knihovnách po celé republice již 20.ročník celostátní akce, kterou každoročně vyhlašuje sekce veřejných knihoven SKIP. K Týdnu knihoven připravila i naše knihovna několik akcí.
AMNESTIE
Všichni čtenáři, kteří nestihli včas vrátit zapůjčené knihy a časopisy, mají možnost je v tomto týdnu beztrestně vrátit, upomínky jim budou prominuty.
BURZA KNIH
V tomto týdnu bude také probíhat tradiční a oblíbená burza knih – prodej odepsaných knih, které byly vyřazeny z fondu knihovny.
NEJPILNĚJŠÍ ČTENÁŘ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Opět bude vyhlášen nejpilnější čtenář, který si v období od října 2015 do konce září 2016 vypůjčil nejvíce knih v oddělení pro dospělé čtenáře. Na vítěze čeká malá odměna.
MALÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
V pondělí a ve čtvrtek tohoto týdne proběhne v dětském oddělení zdarma malá dílnička pro děti. Malí čtenáři si budou moci vyrobit záložku do knihy.
AUTORSKÉ ČTENÍ
V pátek 7.10. v 18 hodin Vás srdečně zveme na hudebně literární pořad umělkyně  spisovatelky a zpěvačky Vladivojny La Chia, která zavítá do nejdecké knihovny se svým autorským čtením z básnické sbírky Vladibajky a bude se doprovázet na kytaru.
Vladivojna je výrazná osobnost české hudební scény,je vyhledávaná zpěvačka, autorka divadelní a filmové hudby. Za film Nevinnost Jana Hřebejka byla nominována v kategorii nejlepší hudba na Ceny filmové kritiky a na Českého lva. Zkomponovala hudbu pro mnoho divadelních her a dokumentárních filmů. Složila hudbu pro historicky nejúspěšnější seriál stanice HBOAž po Uši, ke kterému vydala stejnojmenný soundtrack. Vloni jí vyšlo album Tajemství (s)prostěradel, které se těší velké přízni hudebních kritiků i veřejnosti.  VLADIVOJNA má za sebou s kultovní kapelou Banana mnoho úspěchů, společně koncertovali s Lenkou Dusilovou, předskakovali před Scorpions, Marylinem Mansonem a jeli turné se skupinou Waltari. V současnosti vystupuje mimo jiné se svou metalovou kapelou VLADIVOJSKO.
VÝSTAVA VE VÝLOHÁCH KNIHOVNY
Ve výlohách knihovny bude do listopadu instalována výstavka s názvem „To jsme měli doma“, kterou nám zapůjčil mladý sběratel předrevolučních artefaktů Tomáš Strejček. Tomáš o sobě napsal : „ Žiju v Nejdku a chodím zde druhým rokem na Střední odbornou školu a střední odborné učiliště. Sběratelství mě potkalo ve 14 letech, když jsem při úklidu kabinetu na ZŠ Karla IV.  objevil starý znak ČSSR a požádal pana učitele Igora Gubiče, jestli si ho mohu vzít. S mojí první sbírkou mi pomohla i současná paní ředitelka Klaudie Mašterová, za což tímto děkuji. Od 10 let jezdím na vojenské srazy. Vášeň  k věcem doby minulé, konkrétně před listopadem 1989, mě potkala až v 15 letech. V současné době mi pomáhají kamarádi, příbuzní, ale i ostatní lidé, nyní i mistři a učitelé odborného učiliště. Všem patří velký dík.“
Ve výlohách se tak můžete podívat např. na hračky, vybavení domácnosti, uniformy apod.
PŘEDNÁŠKA - VOŇAVÝ PODVEČER V KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 20.  října od 17 hodin se uskuteční přednáška a prezentace s názvem Voňavý podvečer v knihovně - povídání o přírodní kosmetice a aromaterapii. Dozvíte se co je přírodní kosmetika a aromaterapie, jak se v nich orientovat, jak s jejich pomocí pečovat o tělo, bojovat proti virům apod. Budete mít příležitost ovonět a vyzkoušet si éterické oleje a hotové výrobky. Přednáškou bude provázet paní Jitka Seidlová, reprezentantka firmy Nobillis Tilia.
BESEDY SE SPISOVATELEM PRO ZŠ KARLOVARSKÁ
Dne 17. října zavítá do Nejdku spisovatel Jan Opatřil, který s dětmi bude besedovat o jeho oblíbených knížkách Dobrodružství  kapříka Metlíka.
V úterý 4. října proběhne v Krajské knihovně hodnocení výtvarné soutěže Lesy kolem nás, kam byly zaslány výtvarné práce žáků ZŠ Karlovarská a ZUŠ Nejdek. O výsledcích Vás budeme informovat.
 
ZÁŘÍ
NEJPILNĚJŠÍ ČTENÁŘ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
 
Opět jsme se rozhodly odměnit nejpilnějšího čtenáře dětského oddělení za uplynulý školní rok. Ze statistik jsme zjistily, že nejvíce knihovnu navštěvoval a celkem 178 knih si vypůjčil Matyáš Muchka (9 let, ZŠ Karlovarská).
 
GALERIE @
Ve čtvrtek 8.září v 17.00 hodin bude vernisáží zahájena výstava fotografií paní Ireny Hejtmánkové s názvem Kouzlo světla a barev.
Irena Hejtmánková žije v Nejdku. Narodila se před 38 lety v Ostrově. Má dvě krásné děti, které ji dělají jenom radost. K fotografii se dostala náhodou díky práci v Karlových Varech. Přes atelier a drobnou práci v komoře ji fotka chytla natolik, že vystudovala Pražskou fotografickou školu. Fotí hlavně pro radost. Už podruhé by se chtěla podělit o krásy našeho okolí, přírody a věcí, které s oblibou fotí. Hra s barvami ji baví, ale vrací se i k černobílé fotografii.
Výstava potrvá do konce října 2016.
 
KALEIDOSKOP S JANEM REJŽKEM
V pátek 16.9 od 17 hodin v čítárně knihovny je připraven hudební pořad s Janem Rejžkem. Jan Rejžek je český hudební a filmový kritik a novinář. Vydal dvě básnické sbírky. V 70. letech přispíval jako sportovní novinář do časopisu Gól, později proslul svými mnohdy nekompromisními kritikami v časopise Melodie.
Od roku 1979 připravil na 900 poslechových pořadů v klubech po celé republice, příležitostně uváděl rockové a folkové festivaly včetně festivalu v Lipnici nad Sázavou v roce 1988, kde na závěr pozval na pódium tehdejšího předního disidenta Václava Havla. Do samizdatových Lidových novin přispíval pod pseudonymy Robert Žák a Milan Frýda. Po listopadu 1989 byl úředníkem v sekci vnitřní politiky v Kanceláři prezidenta republiky, pak tiskovým mluvčím politické strany ODA, krátce redaktorem zpravodajství Československé televize, později redaktorem českého vysílání rádia Svobodná Evropa. Donedávna pracoval pro bývalý Český rozhlas 6, kde připravoval hudební pořad Kaleidoskop a také Kritický klub Jana Rejžka, kde se se svými hosty kriticky vyjadřoval ke kulturním událostem.
V jeho pořadu zazní ukázky např. z domácí tvorby (alternativní kapely), vzpomínky na zesnulé osobnosti hudebního světa, průřez nejzajímavějšími zahraničními alby poslední doby a nejpestřejšími styly a žánry (africká hudba, irský folk, evropská etnická hudba, americký folk, objevy anglo-americké rockové scény) a ukázky z kvalitních novinek nestárnoucích veteránů formátu Boba Dylana, Roberta Planta či Leonarda Kohena.
 
ČERVENEC - SRPEN
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
 
V dětském oddělení čekají na děti různé stolní a karetní hry, pexesa, pastelky a čisté papíry, takže si děti mohou přijít nejen vybrat a vypůjčit knihy, ale také zde příjemně strávit volný čas. Každé pondělí se budou konat malé výtvarné dílny. Podrobnosti programu budou zveřejněny na plakátcích v knihovně a v infocentru a na webu knihovny.
VÝSTAVY
V čítárně knihovny v Galerii@ bude během letních měsíců instalována dvojjazyčná výstava Česko-německé vztahy na Nejdecku, která mapuje vztahy mezi oběma zeměmi, od vysídlení a odsunu německého obyvatelstva po válce, až po novodobé vztahy mezi městy Nejdek a Augsburg po roce 1990. Tuto výstavu připravil z.s. JoN – Jde o Nejdek. Výstavu doplní ukázky paličkovaných krajek, které zapůjčily nejdecké paličkářky z o.s. Krušnohorská krajka.
Ve výlohách knihovny budou v červenci a srpnu vystaveny výtvarné práce k výtvarné soutěži, kterou pořádají Lesy ČR a Krajská knihovna Karlovy Vary. Letošní téma je Lesy kolem nás aneb Co roste v lese – lesní herbář.
ČERVEN
 
 
BESEDY
Jednou z akcí k projektu Okno do Asie je ve čtvrtek 2. června od 17 hodin beseda s Lucií Slezákovou pod názvem Thajsko – příroda i tradice. Lucie Slezáková už jako malá toužila poznat svět, jiné kultury, zažít nějaké dobrodružství. Lákala jí Asie, do které se poprvé podívala v roce 2005, kdy cestovala po Indii. V roce 2008 zavítala poprvé do Thajska, nejprve jako zvědavá turistka, v dalších letech pak navštívila Thajsko ještě třikrát, meditovala s mnichy, učila se thajské masáže a objevovala krásnou přírodu.
 
Poslední akcí k tomuto projektu bude ve středu 22. června od 18 hodin beseda o Japonsku, kterou si pro nás připravili novomanželé Jiří Vítek a Vlastimila Vítková Kopecká s názvem S batohem po Japonsku. Povídání o této zemi vycházejícího slunce nám doplní ochutnávkou čajů.                                                                                                                                 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Slavnostní vyhodnocení soutěže Jak vidím Asii - ve čtvrtek 9. června od 18 hodin zveme veřejnost na slavnostní vyhodnocení soutěže, které se koná v rámci projektu Okno do Asie. Do sálu kina v Nejdku zavítá agentura Trn v oku, jejíž členky nám předvedou asijské tance a módní přehlídku krásných asijských kimon, to vše podkreslené hudbou. Spolu s touto hudební skupinou vystoupí i bojovníci Samurai Fight Club Chodov se svojí přehlídkou bojových umění. V rámci tohoto večera budou slavnostně předány ceny vítězům výtvarné a literární soutěže Jak vidím Asii.
Poslední akcí k tomuto projektu bude ve středu 22. června od 18 hodin beseda o Japonsku, kterou si pro nás připravili novomanželé Jiří Vítek a Vlastimila Vítková Kopecká s názvem S batohem po Japonsku. Povídání o této zemi vycházejícího slunce nám doplní ochutnávkou čajů.                                                                                                                                 
KVĚTEN
OKNO DO ASIE
Po loňském úspěšném projektu Okno do Jižní Ameriky se letos vypravíme na další kontinent – tentokrát do Asie. A protože je Asie velký světadíl, rozhodli jsme se tento projekt rozdělit na dvě části. V letošním roce navštívíme Japonsko,   jihovýchodní Asii ( Indonésie, Laos, Thajsko) a Čínu. V dalších letech bychom procestovali další státy a území. Opět je připraveno spoustu zajímavých akcí, které se budou konat v průběhu května a června.
 
Projekt bude zahájen v Galerii@ a Galerii Zelená sedma výstavou výtvarných a literárních prací soutěže Jak vidím Asii, kterou jsme tradičně vyhlásili pro děti z nejdeckých škol, a fotografií cestovatelů a dobrodruhů nejen z Nejdku, kteří tuto část Asie navštívili. Výstava fotografií má název Jak jsem poznal jiný svět. Fotografie ze svých cest nám do této výstavy poskytli nejdečtí cestovatelé: Vlastička Kopecká a Jirka Vítek, Michaela Dvořáčková, Lucie Slezáková a fotograf Zdeněk Reischig z Karlových Varů. Výstavy budou přístupné návštěvníkům od 9.5. a bude je možno shlédnout do 30.6.2016.
 
Dále v měsíci květnu připravujeme pro žáky obou základních škol v Nejdku besedy na téma Asie – pro 1. stupně ZŠ to budou besedy v knihovně s promítáním pohádky. Žáci druhého stupně shlédnou poutavou besedu manželů Moniky a Jirky Vackových s názvem Japonsko na kole (www.altiplano.cz). A koncem měsíce května pak připravujeme malou výtvarnou dílničku pro děti s názvem Panda.
 
Na měsíc červen pak připravujeme dvě cestovatelské besedy.
První bude ve čtvrtek 2. června beseda Lucie Slezákové o Thajsku. Lucie Slezáková už jako malá toužila poznat svět, jiné kultury, zažít nějaké dobrodružství. Lákala jí Asie, do které se poprvé podívala v roce 2005, kdy cestovala po Indii. V roce 2008 zavítala poprvé do Thajska, nejprve jako zvědavá turistka, v dalších letech pak navštívila Thajsko ještě třikrát, meditovala s mnichy, učila se thajské masáže a objevovala krásnou přírodu.
 
Ve středu 22. června to bude beseda o Japonsku, kdy nám své zážitky zprostředkují Jirka Vítek a Vlastička Kopecká.  
Slavnostní vyhodnocení celého projektu proběhne 9. června od 18 hodin v nejdeckém kině. Kromě vyhlášení výsledků výtvarné soutěže bude pro účastníky soutěže a návštěvníky připraven zajímavý kulturně – sportovní program týkající se tradic tohoto kontinentu.
Po celou dobu projektu budou v knihovně vystaveny knihy o Asii.
Informace o termínech konání těchto  akcí  sledujte  na plakátcích nebo na webu knihovny.
 
HRY BEZ HRANIC, aneb, knihovnice dětem
Koncem dubna jsme vybrali družstvo dětí, které bude letos reprezentovat naší knihovnu v knihovnické soutěži Hry bez hranic, aneb, knihovnice dětem. Tentokrát se bude soutěž konat v sobotu 21. května v Nové Roli s tématem Meziplanetární kongres. O průběhu soutěže a výsledcích budeme informovat v červnových NL.
 
LESY KOLEM NÁS je tradiční výtvarná soutěž, kterou vyhlásila Krajskou knihovnou Karlovy Vary a podnikem Lesy ČR s.p. Letos proběhne již 7. ročník a naše knihovna se jako každým rokem do této soutěže opět přihlásila. V letošním roce je téma soutěže Co roste v lese – lesní herbář. Motto soutěže zní: Les je místem, kde žije mnoho živočichů a roste spoustu rostlin. Od různých hub, mechů a lišejníků, které sotva postřehneme až po staré a mohutné stromy, které se přehlédnout snad ani nedají. Úkolem pro mladé výtvarníky je vyhledávání zástupců lesní flóry, jejich výtvarné ztvárnění a podání základní informace o dané bylině nebo dřevině.
 
VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
V květnu letošního roku uplyne již 700 let od narození významného českého panovníka – Karla IV.  Byl mimořádně nadaný, pracovitý, velmi zbožný a jeho vláda byla obdobím vrcholného rozkvětu českého království. Naše knihovna si toto významné výročí připomene výstavkou knih o životě a díle Karla IV. ve výloze knihovny. A v knihovně se také uskuteční finálové kolo čtenářské soutěže žáků 1. st. ZŠ náměstí, která je letos věnována také Karlu IV. a jeho době.
 
NOVINKA PRO ČTENÁŘE
Od měsíce května bude knihovna nabízet novou službu čtenářům knihovny – zasílání upozornění o termínu vrácení vypůjčených knih (předupomínky nebo upomínky), ale i dalších informací z knihovny prostřednictvím SMS operátora. Takže čtenáři, kteří uvedou na přihlášku do knihovny číslo na mobilní telefon, mohou dostávat informace prostřednictvím sms zpráv. Nadále zůstává i posílání všech upozornění ne e-mail. Čtenáři si tedy budou moci vybrat, jakým způsobem jim budou upozornění posílány.
 
 
DUBEN
V průběhu měsíce dubna budeme opět vybírat družstvo z dětských čtenářů, které bude knihovnu reprezentovat na tradičních Hrách bez hranic, aneb knihovnice dětem, které se letos uskuteční v Nové Roli.
 
Na měsíce květen a červen připravujeme již čtvrtý ročník projektu, který se každý rok věnuje jinému kontinentu. Tentokrát to bude Okno do Asie. Návštěvníci knihovny se opět mohou těšit na fotografie a vyprávění o tomto kontinentu, cestovatelské besedy a v závěru projektu pak na zajímavé kulturní vystoupení. Opět také byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti z nejdeckých škol. Podrobné informace o akci se dozvíte v květnových Nejdeckých listech, na plakátcích a na webu knihovny.
BŘEZEN
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Po několika letech, kdy byl březen věnován novým médiím a technologiím a měl tedy název Březen – měsíc internetu, se již opět vrátil k osvědčenému a tradičnímu názvu Březen měsíc knihy a letos se koná již 7. ročník této celostátní akce, které se zúčastní i naše knihovna. Pro děti budou připraveny různé testy a kvizy, které prověří jejich nejen knihovnické, ale také všeobecné znalosti.
JARNÍ DÍLNA - pro malé návštěvníky knihovny je připravena jarní dílna a povídání o tradicích Velikonoc. Dílna se uskuteční ve středu 16.3. 2016 od 14 do 17 hodin v dětském oddělení.
 
V čítárně je možné si vypůjčit z 50 titulů časopisů z různých oborů – např. cestovatelské časopisy Koktejl. Lidé a země nebo National Geographic, časopisy různého zaměření – např. o bydlení – Domov, Bydlení, Dům a zahrada nebo týdeníky Reflex, Instinkt, Květy, Vlasta, Týden a mnohé další. Nově knihovna odebírá časopis Venkov a styl ,  D-test pro spotřebitele a Dekor . Z denního tisku je čtenářům v čítárně k dispozici Karlovarský deník.  K vypůjčení je také regionální měsíčník Krušnohorský Erzgebirge  Luft. Děti mají k dispozici oblíbené tituly komiksových časopisů – Čtyřlístek, Kačer Donald a Tom a Jerry.GALERIE @ v přízemí knihovny bde v pondělí 7. března vernisáží zahájena nová výstava s nzvem Střípky poznání - tentokráte to bude výstava obrazů paní Alice Kopečkové. Autorka výstavy Alice Kopečková se n
arodila v Plzni, nyní žije v Klabavě. Vystudovala  SPŠ grafickou v Praze a Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni (obor český jazyk a výtvarná výchova). Zde také působí jako pedagog ZUŠ (výtvarný obor). Zabývá se malbou, aradecorem a linorytem. V rámci kolektivních výstav vystavuje už od roku 2009 a samostatné výstavy pořádá od r. 2013. V r. 2015   se zúčastnila malířského sympozia v Nizozemí. Její díla jsou zastoupena ve sbírkách doma i v zahraničí.
 
ÚNOR
Galerie @ - výstava Dotkni se módy.
 
 
Přednáška -  ve čtvrtek 4.2. 2016 od 17 hodin se uskuteční přednáška na téma Móda není diktát. Bude se věnovat stylu, oblékání, sebedůvěře,  a že být krásná,  může být každá žena!
Přednáškou nás bude provázet stylistka paní Hana Oliverius, která radí ženám jak nakupovat oblečení, kombinovat ho a jak milovat svůj šatník. Zaměřuje se také na přístup sama k sobě, protože styl znamená najít sama sebe a být srovnaná s tím jaká jsem. Příležitostně připravuje limitované kolekce oblečení a doplňků.  Měla to štěstí, že pracovala jako projekt manažer v La Gallery Novesta, která jako první začala podporovat české návrháře.  A tak si několik let plní sen malé holky, která malovala a chtěla se věnovat návrhařině, ale místo toho dělala úplně jiné věci. Paní Hana Olive