Městská knihovna Nejdek

Ceník služeb

 Roční čtenářské poplatky  
 dospělí čtenáři 150,-Kč
 studenti, učni, dùchodci   60,-Kč
 děti   40,-Kč
 čtenáři nad 70 let + ZTP  zdarma
 příspěvkové organizace zřízené městem  zdarma
 ostatní organizace  200,-Kč
 jednorázová výpůjčka   50,-Kč
 2. člen rodiny sleva 50%  
 - v oddělení pro dospělé platí jen pro manžele  
 - v dětském oddělení platí pro sourozence  
 Sankční poplatky  
 Poplatky z prodlení:  
 1. upomínka (nezasílá se poštou)   10,-Kč
 2. upomínka   20,-Kč
 3. upomínka   50,-Kč
 předsoudní upomínka  100,-Kč
 Poškození půjčeného dokumentu:    
 manipulační poplatek za opravu knihy    50,-Kč
 Ztráta půjčeného dokumentu:   
 připočítává se manipulační poplatek    20,-Kč
 1. fyzická náhrada  
 2. finanční odškodnění ve výši ceny nového dokumentu  
 ztráta čtenářského průkazu    20,-Kč
 poškození čárového kódu    20,-Kč
 poškození obalu    20,-Kč
 poplatek na výtvarné dílny a akce    30,-Kč
 rezervace dokumentu      5,-Kč
 Další služby  
 MVS - meziknihovní výpůjční služba    50,-Kč
 Kopírování černobíle:  
 A4 jednostranně      3,-Kč
 A4 oboustranně      5,-Kč
 A3 jednostranně      5,-Kč
 A3 oboustranně      9,-Kč
 Kopírování a tisk barevně:  
 A4 jednostranně    20,-Kč
 A4 oboustranně    35,-Kč
 A3 jednostranně    40,-Kč
 A3 oboustranně    71,-Kč
 Balení knih do folie:  
 formát A5      5,-Kč 
 formát A4      8,-Kč
 formát A3 a větší    10,-Kč
 Prodej vyřazených dokumentů:  
 kniha     10,-Kč
 časopis       5,-Kč
 Využívání internetu  zdarma
Používání PC/15 min.

5,-Kč

 (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH)

 

 Ceník byl schválen usnesením Rady města č. RM/193/6/15 
 dne 27.1. 2015.